Responsibilities

Imamat Course JD Nig Majlis

Imamat Course JD Region Zimmadar

Imamat Course JD Zone Zimmadar

Imamat Course JD Mu'alim Ud Daraja